Batterilagring av solenergi

Utvecklingen av batterilagring av egenproducerad energi växer explosionsartat i Europa och det är många leverantörer på marknaden som vill vara med. Även i Sverige har system börjat installeras. Regeringen ser energilagring som ett viktigt steg i utvecklingen mot ett fossilfritt Sverige och har avsatt 175 miljoner kronor i investeringsstöd för privatpersoner fram till och med 2019. Stödet är på maximalt 60% eller 50.000 kr per hushåll. Vi kommer från våren 2017 att kunna erbjuda ett flertal olika lagringslösningar. Vi samarbetar med flera av världens ledande tillverkare och ser fram emot att ha lösningar för olika behov, från villan till större fastigheter.

februari 2017