Om belysning

Belysning

 

Genom oss kan ny energieffektiv belysning bli gratis!

 

Vi hjälper dig med energianalysen och rätt lösning

Stigande energipriser och strängare miljöregler är alla starka drivkrafter för energioptimering. Genom att analysera anläggningar och göra medvetna investeringar kan energikostnaderna minskas och underhållskostnaderna optimeras. Samtidigt kan belysningen behovsanpassas efter användningsområde, miljö och de människor som vistas där. Vi hjälper dig att hitta rätt lösning. Resultatet blir positiva ekonomiska effekter, ofta med förvånansvärt korta återbetalningstider. Dessutom bidrar den nya belysningen till en minskning av koldioxidutsläppen.

Varför välja oss?

Som grossist är vi fabrikatsoberoende. Vi arbetar inte bara med att ta fram en bra lösning, utan vårt mål är att ta fram den absolut bästa lösningen i varje unikt fall. Vi har möjlighet att välja bland alla ledande tillverkare och kan därför genom analyser ta fram den bästa lösningen för varje kunds behov.
 

Energianalys – ett smart sätt att spara pengar

 

Identifierar möjligheter

En energianalys innebär att vi tillsammans går igenom er anläggning för att identifiera möjligheter till energieffektivisering och eventuella förbättringsbehov i kombination med ett effektivt underhåll.

Ger en helhetsbild

En energianalys ger dig en helhetsbild innan du investerar. Lite generaliserat kan man säga att av en belysningsanläggnings totala kostnad under dess livslängd står investeringen för ca 10% samt energi och underhåll för resterande 90%.

Resultat

Resultatet av en energianalys är ett beslutsunderlag där du vet vilka effekter din investering leder till.
 

Så här går det till

 

Belysningsinventering

Vi går igenom och kartlägger den befintliga anläggningen. Vi sätter oss in i verksamheten och hur lokalerna är ämnade att användas. Vidare identifieras behoven av förändringar. Vi kartlägger också vilka önskemål och aspekter som finns från verksamheten och förvaltaren av anläggningen.

Lösningsförslag

Ett förslag till lösning tas fram som väger in alla viktiga faktorer. Förslaget ger en helhetsbild som omfattar belysningskvalitet, hållbarhet, energianvändning, underhåll och kvalitet. Vi kan även erbjuda delbetalning som i många fall betalas av den besparing som görs genom minskad energiförbrukning.

Leverans och installation

Vi har hela logistikkedjan och ombesörjer leveranser. Genom era egna installatörer eller genom vårt kontaktnät av professionella installatörer får ni anläggningen installerad och driftsatt.

Uppföljning och erfarenhetsåterföring

Efter genomförd installation gör vi en uppföljning för att få återkoppling på vårt arbete och den levererade lösningen.