Om belysning

Belysning

 

Ny energieffektiv belysning, långsiktig och lönsam!

Vi hjälper dig med energianalys och rätt lösning

Stigande energipriser och hårdare miljöregler är några av alla starka drivkrafter för energioptimering. Genom att analysera anläggningar och göra kloka investeringar kan energikostnaderna minskas och underhållskostnaderna optimeras.
Vi behovsanpassar belysningslösningen till din fastighets användningsområde, till den aktuella miljön och till de människor som vistas där.

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för dina specifika behov. Resultatet blir stora förbättringar av ljusmiljön och drift- och underhållsfördelar med förvånansvärt korta ekonomiska återbetalningstider. Samtidigt bidrar den nya moderna belysningsanläggningen till en betydande minskning av fastighetens miljöpåverkan.

Varför anlita Rexel Energy Solutions till din energianalys?

I vår position på marknaden som elgrossist har vi möjligheten att välja bland alla branschens ledande tillverkare och är samtidigt fabrikatsoberoende. Vi har sett till att ha några av branschens mest erfarna och kompetenta belysnings/energi-projektörer i våra led. Det stannar inte vid att bara ta fram en bra lösning – vi har som mål att i varje unikt fall utarbeta den bästa lösningen för varje kunds specifika behov.

”Energieffektivisering på ett smartare sätt”

”Att energieffektivisera i befintlig miljö är alltid enklare, effektivare, mer miljövänligt och mer lönsamt än att lägga fokus på hur man kan producera miljövänlig el-energi”

 En energianalys, ett mycket klokt sätt att spara pengar och miljön

Identifierar möjligheter

En energianalys innebär att vi tillsammans går igenom anläggningen för att identifiera vilka möjligheter som finns för energieffektivisering och förbättringar i kombination med ett effektiviserat underhåll.

Ger en helhetsbild

Energianalysen ger en helhetsbild innan ett investeringsbeslut tas. Generaliserat kan man säga att av en befintlig belysningsanläggnings totala kostnad under dess livslängd står investeringen för ca 10% samt energi och underhåll för resterande 90%.

Resultat

Resultatet av en energianalys är ett beslutsunderlag bestående av ett konstruktörsbrev och en livscykelkalkyl, som ger en tydlig bild av vilka effekter den föreslagna investeringen leder till.

Så här går det till!

Belysningsinventering

Vi går igenom och kartlägger den befintliga anläggningen. Vi sätter oss in i verksamheten och hur lokalerna är avsedda att användas. Vidare identifieras behoven av förändringar. Vi kartlägger vilka önskemål och aspekter som finns från verksamheten och förvaltaren av anläggningen.

Lösningsförslag

Ett förslag till lösning tas fram som väger in alla viktiga faktorer. Vi ser till helheten i form av belysningsergonomi, ljusbehov, hållbarhet, energianvändning, underhåll och kvalitet.

Finansiering

Ett utmärkt sätt att finansiera investeringen av en ny belysningsanläggning är att dela upp betalningen. Vi kan även erbjuda delbetalning som i många fall betalas av den besparing som görs genom den minskade energibesparingen som görs. När ”lånet” är återbetalt görs en månatlig besparing under anläggningens resterande livslängd.

Leverans och installation

Vi har hela logistikkedjan och ombesörjer leveranser. Genom vårt rikstäckande kontaktnät av professionella elinstallatörer ser vi till att Ni får belysnings- anläggningen installerad och driftsatt.

Uppföljning och erfarenhetsåterföring

Efter genomförd installation görs en uppföljning för att få återkoppling på vårt arbete och den levererade lösningen.