Referensobjekt

 

Belysning Tekno DetaljerTekno-Detaljer ville se vilka möjliga besparingar, gällande både energi- och underhåll, som som var möjligt att göra i sin belysningsanläggning

 
Belysningsanläggningen bestod (som i så många andra fall) av ineffektiva ljuskällor och armaturer samt saknade helt automatiserad styrning. Belysningskvalitén var låg och fungerade inte tillfredsställande för verksamheten. Detta innebar dessutom att kunden kontinuerligt hade höga energi-och underhållskostnader.

I samband med att vi inventerar och kartlägger den befintliga anläggningen så sätter vi oss in i verksamheten och hur lokalerna är ämnade att användas. Vidare identifieras behoven av förändringar. Vi kartlägger också vilka önskemål och aspekter som finns från verksamheten och förvaltaren av anläggningen. Detta ger oss underlag att genom vår LCC analys kunnat ta fram en ny lösning som passar kundens behov och som dessutom ger optimerade energi- och underhållskostnader över 25 års tid. Tekno-Detaljer har trots energieffektiviseringen fått bättre ljus än tidigare!

På Tekno-Detaljer har man märkt hur personalen klagar mindre på huvudvärk. Man kan också notera en högre produktionseffektivitet. En del i detta är att man inte behöver förflytta sig längre för att läsa ritningarna. Den gröna profilen hos Tekno-Detaljer har resulterat i fler beställningar.I linje med Rexel Energy Solutions kalkyler har Tekno-Detaljer fått sänkta energi- och underhållskostnader.

Så såg summeringen av kalkylen ut

  • Energibesparing 63 %
  • Minskning med 70 000kWh / år
  • Återbetalningstid tid 3,5 år
  • Besparing på drift och underhåll, 2,8 MSEK
  • LED belysning
  • Kvicksilverfri anläggning
  • Installerad effekt från befintliga 37kW till 20kW
  • Närvarostyrningar

 


 

OH Älvservice verkstadslokalEnergieffektivisering av belysning i verkstadslokal

 

Det främsta skälet till att anläggningsföretaget OH Älvservice ville byta ut sin befintliga belysning var att bättra på belysningen och därmed förbättra arbetsmiljön. Efter att ha sett kalkylen med bättre belysning och en energibesparing på hela 53 procent var det ingen tvekan om att man skulle byta till en energieffektiv belysningsanläggning med LED-armaturer.

OH Älvservice vände sig till Storel i Sundsvall och fick rådet att byta ut de befintliga lysrörsarmaturerna mot LED-armaturer. Fördelarna var många. Dels skulle underhållet minska väsentligt, en kostsam post i den här typen av lokal där det krävs både mycket tid och att man använder skylift när ljuskällor behöver bytas eller armaturer underhållas. Dels skulle energiförbrukningen bli betydligt lägre, samtidigt som medarbetarna på verkstadsgolvet fick ett bättre ljus att arbeta i. Att investeringskostnaden var högre än för en konventionell belysningslösning skrämde inte, inte efter att kalkyl presenterats där det framgick att investeringen betalar igen sig redan på två år. Därför tog OH Älvservice beslutet att inte bara se över belysningen i verkstaden, utan i företagets samtliga lokaler.

Lösningen: Byte av lysrörsarmaturer till LED-armaturer
Återbetalningstid: 2,1 år.
Energibesparing: 53 %.
Koldioxidbesparing 20 år: 2 460 CO2/Kg.
Uppskattad investeringskostnad: 110 000 kr (+80 h eget arbete av anställda elektriker).
Total besparing 20 år: 209 000 kr + investeringskostnad.

 


 

Olle Svensson Bärfrys

 

Utmaningen/förutsättningarna
84 st armaturer av typen SON-H 220w med 50Hz magnetdon.
Total installerad effekt 21 Kw inkl donförluster.

Målsättning: Att energi- och driftkostnadsmässigt effektivisera anläggningen till nyare lämplig teknik utan att göra avkall på anläggningens tilltänkta ändamål.

Projektet
Befintlig anläggnings högtrycksnatrium har dålig ljuskvalitet och det gula ljuset diffuserar och gör det svårt att urskilja färger.
Vi föreslår därför teknik med vitt ljus med en betydligt förbättrad färgseparation.

Lösningen
84 st Flimmerfria LED-armaturer av typen hög verkningsgrad monteras 1 mot 1.
Alla delar utbytbara.
100 000 brinntimmar L70.
Minimalt med produktionsstörande Ljuskällebyten.
10 års garantipaket.
Direkttändande teknik till 100 % Ljusflöde
Total installerad effekt 11,5 Kw.

Resultatet
Summering LCC LED
Återbetalningstid 3,1 år
Energibesparing 45 %
Koldioxidbesparing 25 år 29 050 CO2/Kg