Byt till solel

Välj vart i landet du bor genom att klicka på området på kartan.

Det finns tillräckligt med sol i Sverige!

Den genomsnittliga solinstrålningen i Sverige ligger på samma nivå som i stora delar av centraleuropa. Sverige ligger alltså i samma zon som t.ex. England och Tyskland där solpanelanläggningar är mycket vanligt.

Solstyrkan är beräknad på 30 års historik från SMHI.

Karta över Sverige

Solstyrka

--