Taktyp och läge

Här väljer du vilken typ av tak som ditt hus har.

Takvinkel

Takets lutning i förhållande till solens läge påverkar den mängd energi som ditt solpanelsystem genererar.

Takvinkeln på huset är
grader

?
×

Om Tankvinkeln

 

Takvinkeln är vinkeln mellan lutningen på taket och horisontalplanet.
Med takvinkel regleras takets lutning i grader.
En liten takvinkel ger ett flackt tak, medan en stor vinkel ger ett brant tak.

Om du är osäker på den exakta takvinkeln på ditt hus kan du i det här läget uppskatta taklutningen och senare titta på husritningarna.

Horisontala tak: 0-0,6°
Flacka tak: 0,6-3,6°
Låtlutande tak: 3,6-14°
Branta tak: 14-18,4°
Mycket branta tak: 18,4-45°
Extremt branta tak: över 45°

Som exempel är ett sadeltak på en enplansvilla ofta ca 14-27 grader och ett sadeltak på en 1 ½ plans villa är ofta ca 30-45 grader.
Takets lutning i förhållande till solens läge påverkar den mängd energi som ditt solpanelsystem genererar.

 

Klicka på de gula pilarna eller +/- nedan för att ställa in väderstreck. Söderläge är optimal placering för solpaneler.