Om laddstolpar

Laddstolpar för elbilar

 
Till intresseanmälan
 

Elbilarna blir vanligare

Antalet elfordon börjar bli en ganska vanlig syn på våra vägar. Våren 2015 gick det svenska beståndet av laddbara fordon över 10 000-strecket. Fler och fler ser fördelarna avseende ekonomi, komfort och klimat. Samtidigt byggs laddinfrastrukturen ut och allt fler bilmodeller finns tillgängliga på marknaden.

Enligt statistk från Power Circle och ELIS – Elbilen i Sverige finns just nu över 20 laddbara modeller att välja på. Det senaste året har laddhybrider stått för den huvudsakliga ökningen, men under våren 2015 bröts trenden och antalet elbilar ökade mer än laddhybrider.

En anledning kan vara att vissa laddbara bilmodeller idag erbjuds med ett bra leasingerbjudande som innebär kortare leasingtid, garanterat restvärde och en fast månadskostnad.

Laddmöjligheterna växer sakta men stabilt. Enligt laddinfra.se, Sveriges nationella databas för ladd-infrastruktur, fanns våren 2015 ca 1120 laddpunkter fördelade på 335 publika laddstationer över landet.

 

Olika typer av elbilar

 • Elbilar (BEV – Battery electric vehicle som enbart har elmotor och laddas via elnätet.
 • Hybridbilar (HEV – Hybrid electric vehicle). Dessa har både elmotor och en förbränningsmotor som även laddar bilens batterier. Hybridbilar kan inte laddas via elnätet.
 • Laddhybridbilar (PHEV – Plug-in hybrid electric vehicle). Även dessa har både el- och förbränningsmotor. Batterierna är större än i hybridbilarna och laddas främst via elnätet vilket gör att de kan köras längre på en batteriladdning än hybridbilar.
 • Bränslecellsbilar, har en elmotor men energin till motorn kommer inte från ett batteri utan från en bränslecell som omvandlar till exempel vätgas till el.

En ren batteribil är ett bra val för de som vill köra grönt och ekonomiskt. Denna typ av fordon lämpar sig främst för kortare sträckor, exempelvis i städer och tätorter. Det andra alternativet, laddhybrider, drivs vid längre kör-sträckor av en bensin- eller dielsemotor. Dessa bilar har även en elmotor och ett mindre batteripaket som ger en räckvidd på ca 2-6 mil. Lämpar sig för både stads- och landsvägskörning.

 

Laddinfrastrukturen avgör elbilarnas framgång

För att elbilar ska kunna bli än mer vanliga måste tillgång till el finnas överallt dygnet runt. Detta kräver en utbyggd laddinfrastruktur. Olika typer av laddsystem finns för hem och arbetsplatser liksom för till exempel parkeringar, bensinstationer och köpcentrum.

Det finns idag 16-32 A hemmaladdare på marknaden. Många har 20 eller 25A huvudsäkring i hemmet. För att kunna välja rätt laddare är det viktigt att veta vilken elanslutning man har. De laddplatser som etableras i offentlig miljö erbjuder i huvudsak laddning via det nya standardiserade Typ 2 uttaget. Effekterna varierar från 1-fas 16A (ca 3,7 kW) till 3-fas 32A (ca 22 kW) AC.

På flera platser installeras även så kallade snabbladdstationer med upp till 50 kW effekt. Dessa laddar företrädesvis med DC (likström) enligt den japanska CHAdeMO-standarden eller den europeiska CCS- standarden. Biltillverkare som t ex Renault satsar på snabbladdning (43 kW) via AC (växelström).

Funktioner som exempelvis optimerad laddningskraft bestäms efter fordonets elbehov och tillgänglig energi i elnätet. Användarna får information om systemtillgänglighet och laddningsstatus genom en PC eller mobiltelefon. Systemet kan även skicka SMS för att tala om när ett fordon är laddat.

Laddningssystemen utformas för att göra drift och underhåll så enkelt som möjligt. Användare av elektriska fordon kan också dra nytta av mer avancerad interaktion med laddningssystem i anslutning till vägnätet. Genom satellitnavigering kan användaren se närmast tillgängliga laddningsstation och sedan reservera en plats innan ankomst.

 

Laddare

Laddaren omvandlar växelström till likström från stationer med 230V enfas eller 400V trefas. Den inkorporerar alla säkerhetssystem för laddning och genererar service-information som kan nås från bilen.Av säkerhetsskäl begränsar laddaren inkommande strömstyrka till en förutbestämd maxmängd. Detta styrs av laddningsstationen.

 

Delbetalning

Vi kan erbjuda delbetalning av laddsystem genom vår samarbetspartner DLL. Det betyder att företag, bostadsrättsföreningar etc kan dela upp betalningen på upp till 60 månader för ett fast pris varje månad. Vi berättar gärna mer.

 

Smarta laddstationer

För att laddning och administration ska bli så enkelt som möjligt både för fastighetsägare och för användare finns så kallade smarta laddstationer. Dessa stationer är uppkopplade mot en server som lagrar statistik och övervakar. Kan administreras från en dator. Laddstationerna kan känna igen användaren via RFID eller VIN (taggar, brickor etc.) vilket gör att man kan vara flera användare av samma uttag under en dag. Lämpligt på till exempel arbetsplatser.

 

Hur lång tid tar det att ladda bilen?

Laddningstiden varierar beroende av laddsystem och typ av fordon. Tabellen ger en god översikt över laddningstider.

VoltAmperekWLaddtid 
400V32220,5/1DC
400V73500,25/0,5DC

VoltAmperekWLaddtid 
230V10

2,35/12AC
230V163,73/6AC
230V327,41,5/3AC
400V
1611,01/2AC
400V3222,00,5/1AC

 

Checklista för dig som vill installera en laddstation

 1. Sök markägarens (eller garageägarens) tillstånd att sätta upp en laddstation.
 2. Undersök hos kommunen om andra tillstånd behövs, till exempel bygglov.
 3. Om du ska ta betalt för laddtjänsten, fundera igenom affärsmodellen.
 4. Välj märke och modell i ett upphandlingsförfarande och försäkra dig om att elsäkerhetskrav är uppfyllda
 5. Förbered anslutning av laddstationen till elnätet
 6. Undersök om det är möjligt att använda det särskilda undantaget för laddning av elfordon eller något annat undantag.
 7. Vid anslutning till koncessionspliktigt nät: Teckna ett abonnemang hos aktuellt nätbolag för varje laddstation samt välj elhandelsbolag.
 8. Anlita en behörig elinstallatör eller en teknikkonsult med elkompetens för att dimensionera elkabel.
 9. Anlita behörig elinstallatör som drar fram kabeln och installerar laddstationen.

 

Vad innebär ”mode 3 typ 2”?

Laddning med utrustning enligt mod 3 beskrivs i den svenska standarden SS-EN 61851-1 om ”Allmänna fordringar vid konduktiv laddning”. Typ 2 beskrivs i den svenska standarden SS-EN 62196 om ”Anslutningsdon för konduktiv laddning av elfordon”. Båda standarderna är även europeisk och internationell standard. Standarderna är en plattform som möjliggör olika utföranden men där vissa grundfunktioner och krav alltid finns med.

Grundfunktionerna i mode 3 är:

 • Särskilt avsedd för laddstation permanent kopplad till växelspänningsnätet.
 • Ladduttaget är spänningssatt endast när fordonet är korrekt anslutet.
 • Ladduttaget görs spänningslöst direkt om anslutningen av någon anledning bryts under laddning.
 • Kontinuerlig övervakning av att laddkabelns PE-ledaren (skyddsjord) är hel.
 • Möjlighet till styrning av laddningsströmmen genom signalering mellan laddstation och elfordonet.
 • Då ladduttag på laddstationen är av typ 2 behöver bilföraren en egen kabel att ansluta med. Det finns kablar som antingen passar till elintag av typ 2 eller typ 1 i fordonet, beroende på hur bilen är utrustad (typ 1 finns på vissa tidiga bilmodeller och i vissa länder utanför Europa). Typ 2 på fordonssidan är dock den standard som de europeiska elfordonen kommer att följa framöver. Vissa laddstationer kommer sannolikt även vara utrustade med fast installerade kablar vilket ökar bekvämligheten för föraren.

Vidare är det möjligt att dimensionera för 1, 2 eller 3-fas laddning och olika strömstyrkor. Vad som är lämpligt beror på hur man vill att laddstationen ska användas. Om bilen ska stå parkerad endast en kort stund eller över natten påverkar till exempel valet av lämplig laddeffekt. Som exempel så ger laddning med 1-fas 10A och 230V en möjlig maximal effekt av cirka 2,3 kW medan laddning med 3-fas och 32A ger cirka 22 kW som mest, förutsatt att elinstallationen och fordonet är anpassat för detta. (Källa:Svensk Energi)

 

Betallösningar

Då man ska betala för laddningen av sitt fordon finns det flera lösningar.

 • Integration mot betalappar.
 • Prenumerationstjänster baserade på RFID-taggar.
 • Roaming/3G – betallösning mellan laddstations-operatörerna.

RFID-taggarna kan även kopplas ihop med en redan befintlig tagg och kan på så vis även användas till portsystem. Stationernerna följer de standarder som finns och fungerar därför tillsammans oavsett tillverkare.

 
Till intresseanmälan