Om laddstolpar

Hemmaladdare elbil

 
Till intresseanmälan
 

Elbilarna blir vanligare

Antalet elfordon börjar bli en ganska vanlig syn på våra vägar. Hösten 2017 är det svenska beståndet av laddbara fordon över 36 000-strecket. Fler och fler ser fördelarna avseende ekonomi, komfort och klimat. Samtidigt byggs laddinfrastrukturen ut och allt fler bilmodeller finns tillgängliga på marknaden.

Under 2017 har ett tiotal nya laddbara bilar lanserats på den europeiska marknaden, varav mer än hälften är rena elbilar och dessa kan komma att ge den svenska försäljningen av elbilarna en rejäl skjuts.

Vad gäller laddinfrastrukturen fortsätter Sverige att i hög takt bygga ut de publika laddstationerna. Totalt finns det nu över 3 600 publika laddpunkter runtom i landet. Trots detta är det fortfarande cirka 90 svenska kommuner som helt saknar publik laddinfrastruktur.

En anledning kan vara att vissa laddbara bilmodeller idag erbjuds med ett bra leasingerbjudande som innebär kortare leasingtid, garanterat restvärde och en fast månadskostnad.

Laddmöjligheterna växer sakta men stabilt. Enligt laddinfra.se, Sveriges nationella databas för laddinfrastruktur, fanns hösten 2017 ca 3900 laddpunkter över landet.

Olika typer av elbilar

  • Elbilar (BEV – Battery electric vehicle som enbart har elmotor och laddas via elnätet.
  • Hybridbilar (HEV – Hybrid electric vehicle). Dessa har både elmotor och en förbränningsmotor som även laddar bilens batterier. Hybridbilar kan inte laddas via elnätet.
  • Laddhybridbilar (PHEV – Plug-in hybrid electric vehicle). Även dessa har både el- och förbränningsmotor. Batterierna är större än i hybridbilarna och laddas främst via elnätet vilket gör att de kan köras längre på en batteriladdning än hybridbilar.
  • Bränslecellsbilar, har en elmotor men energin till motorn kommer inte från ett batteri utan från en bränslecell som omvandlar till exempel vätgas till el.

En ren batteribil är ett bra val för de som vill köra grönt och ekonomiskt. Denna typ av fordon lämpar sig främst för kortare sträckor, exempelvis i städer och tätorter. Det andra alternativet, laddhybrider, drivs vid längre kör-sträckor av en bensin- eller dielsemotor. Dessa bilar har även en elmotor och ett mindre batteripaket som ger en räckvidd på ca 2-6 mil. Lämpar sig för både stads- och landsvägskörning.

Din nya hemmaladdare till fast pris – enklare än så blir det inte

Genom samarbete med kompetenta installatörer över hela landet kan vi erbjuda din nya hemmaladdare till ett fast pris, monterat och klart. Kontakta oss för mer information och offert från vår installatör i ditt område.

Finansiering

Vi kan erbjuda delbetalning av din nya hemmaladdare, genom ett samarbete med Ikanobanken.

Laddinfrastrukturen avgör elbilarnas framgång

För att elbilar ska kunna bli än mer vanliga måste tillgång till el finnas överallt dygnet runt. Detta kräver en utbyggd laddinfrastruktur. Olika typer av laddsystem finns för hem och arbetsplatser liksom för till exempel parkeringar, bensinstationer och köpcentrum.

Det finns idag 16-32 A hemmaladdare på marknaden. Många har 20 eller 25A huvudsäkring i hemmet. För att kunna välja rätt laddare är det viktigt att veta vilken elanslutning man har. De laddplatser som etableras i offentlig miljö erbjuder i huvudsak laddning via det nya standardiserade Typ 2 uttaget. Effekterna varierar från 1-fas 16A (ca 3,7 kW) till 3-fas 32A (ca 22 kW) AC.

På flera platser installeras även så kallade snabbladdstationer med upp till 50 kW effekt. Dessa laddar företrädesvis med DC (likström) enligt den japanska CHAdeMO-standarden eller den europeiska CCS- standarden. Biltillverkare som t ex Renault satsar på snabbladdning (43 kW) via AC (växelström).

Funktioner som exempelvis optimerad laddningskraft bestäms efter fordonets elbehov och tillgänglig energi i elnätet. Användarna får information om systemtillgänglighet och laddningsstatus genom en PC eller mobiltelefon. Systemet kan även skicka SMS för att tala om när ett fordon är laddat.

Laddningssystemen utformas för att göra drift och underhåll så enkelt som möjligt. Användare av elektriska fordon kan också dra nytta av mer avancerad interaktion med laddningssystem i anslutning till vägnätet. Genom satellitnavigering kan användaren se närmast tillgängliga laddningsstation och sedan reservera en plats innan ankomst.

Laddare

Laddaren omvandlar växelström till likström från stationer med 230V enfas eller 400V trefas. Den inkorporerar alla säkerhetssystem för laddning och genererar service-information som kan nås från bilen.Av säkerhetsskäl begränsar laddaren inkommande strömstyrka till en förutbestämd maxmängd. Detta styrs av laddningsstationen.

Smarta laddstationer

För att laddning och administration ska bli så enkelt som möjligt både för fastighetsägare och för användare finns så kallade smarta laddstationer. Dessa stationer är uppkopplade mot en server som lagrar statistik och övervakar. Kan administreras från en dator. Laddstationerna kan känna igen användaren via RFID eller VIN (taggar, brickor etc) vilket gör att man kan vara flera användare av samma uttag under en dag. Lämpligt på till exempel arbetsplatser.

Hur lång tid tar det att ladda bilen?

Laddningstiden varierar beroende av laddsystem och typ av fordon. Tabellen ger en god översikt över laddningstider.

VoltAmperekWLaddtid 
400V32220,5/1DC
400V73500,25/0,5DC

VoltAmperekWLaddtid 
230V10

2,35/12AC
230V163,73/6AC
230V327,41,5/3AC
400V
1611,01/2AC
400V3222,00,5/1AC

Betallösningar

Då man ska betala för laddningen av sitt fordon finns det flera lösningar.

  • Integration mot betalappar.
  • Prenumerationstjänster baserade på RFID-taggar.
  • Roaming/3G – betallösning mellan laddstations-operatörerna.

RFID-taggarna kan även kopplas ihop med en redan befintlig tagg och kan på så vis även användas till portsystem. Stationernerna följer de standarder som finns och fungerar därför tillsammans oavsett tillverkare.
 
Till intresseanmälan