Batterilagring av solenergi

Utvecklingen av batterilagring av egenproducerad energi växer explosionsartat i Europa och det är många leverantörer på marknaden som vill vara med. Även i Sverige har system börjat installeras. Regeringen ser energilagring som ett viktigt steg i utvecklingen mot ett fossilfritt Sverige och har avsatt 175 miljoner kronor i investeringsstöd för privatpersoner fram till och med 2019. Stödet är på maximalt 60% eller 50.000 kr per hushåll. Vi kommer från våren 2017 att kunna erbjuda ett flertal olika lagringslösningar. Vi samarbetar med flera av världens ledande tillverkare och ser fram emot att ha lösningar för olika behov, från villan till större fastigheter.

februari 2017

Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

I budgetpropositionen för 2016 aviserade regeringen att den avsåg att se över förutsättningarna för att skattemässigt gynna viss solel. Regeringen aviserade den 21 november i år att den avser att, som ett första steg i avskaffandet av energiskatten på solel som framställs i små anläggningar på samma ställe som elen förbrukas, sänka energiskatten på elen till 0,5 öre per kilowattimme, dvs. med över 98 procent. En promemoria med förslag har därför tagits fram inom Finansdepartementet. I promemorian föreslås i huvudsak att en ny skattenedsättning införs som innebär att berörda aktörer kan göra avdrag för energiskatten på förnybar el, inklusive solel, som framställs i små anläggningar på samma ställe som elen förbrukas. Förslagen föranleder ändringar i lagen om skatt på energi samt i lagen om ändring i lagen om skatt på energi. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Se länk >

december 2016

Vem ska göra jobbet? Missa inte årets mest intressanta seminarium i Almedalen!

Torsdagen den 2/7 kl.11.00 är du välkommen till Ala Greenroom på Wisby Congress på Donnersgatan 2. Vår debatt i år handlar om solenergi och energieffektivisering i våra bostäder.

Anita Aspegren, Vice Generaldirektör, Energimyndigheten. Lise Nordin, Energipolitisk talesperson, Miljöpartiet. Rickard Nordin, Ordförande C Göteborg, Centerpartiet. Björn Karlsson, Professor och forskare, Mälardalens Högskola. Joakim Forsmark, Verkställande direktör, Rexel Sverige AB. Åsa Torgerö, Grön utvecklingschef, Skanska AB. Willy Silberstein, Journalist och moderator.

juni 2015

Vi levererar Nordens största fasadmonterade solcellsanläggning

Rexel Energy Solutions levererar ett fasadmonterat solcellssystem som blir det största i sitt slag i Norden. Anläggningen består av 1500 solpaneler som ska monteras på BAE Systems anläggning i Örnsköldsvik. Inför en fasadrenovering beslutade BAE Systems att istället för att göra en traditionell renovering investera i en integrerad fasadlösning som gör att samtidigt som man får en ny fasad får man också ett tillskott av egenproducerad energi.
 
juni 2015

Delbetala investeringen – finansiering för både företag, bostadsrättsföreningar, konsument mm

Vi erbjuder enkel och flexibel finansiering med delbetalning som öppnar möjligheter för våra kunder att investera i ny teknik, förnybar energi och energieffektivisering.
 
Kontakta oss för mer information.
 
juni 2015

Delta i Rexel Energy Solutions intressanta energiseminarier under Almedalsveckan.

I vårt mässtält, på Skeppsbron 103+104 har du möjlighet både att diskutera energieffektivisering och förnybar energi med våra specialister inom flera olika områden. Boka ett personligt besök, antingen genom att ringa 08/556 214 00 (fråga efter Rexel Energy Solutions) eller genom att skicka ett mail till

rexel@almedalen.se

Från måndag 29/6 till fredag 3/7 arrangerar vi följande seminarier:

Dag och tidÄmne
Måndag: 11.00-11.20Solel
Måndag: 15.00-15.20Belysning
Tisdag: 11.00-11.20Fastighetsautomation
Tisdag: 15.00-15.20Laddsystem
Onsdag: 11.00-11.20Belysning
Onsdag: 15.00-15.20Solel
Fredag: 11.00-11.20Fastighetsautomation
Fredag: 15.00-15.20Laddsystem

juni 2015

Träffa Rexel Energy Solutions experter i Almedalen vecka 27

Under Politikerveckan i Almedalsveckan 29/6-3/7 har du möjlighet att boka ett personligt möte med någon av våra specialister inom solenergi, belysning, automation och laddsystem för elbilar. Boka ett personligt besök, antingen genom att ringa 08/556 214 00 (fråga efter Rexel Energy Solutions) eller genom att skicka ett mail till rexel@almedalen.se . De du kan boka ett möte med är:

Solenergi:
Niclas G Martinsson, Ebba Lundgren, Patrik Larsson

Automation:
Anders Holmén

Belysning:
Veronica Renström, Björn Jonasson

Laddsystem:
Reine Lönn

juni 2015