Om oss

solel

 

Vi brinner för energifrågor

Vi har bestämt oss för att vara bäst i vår bransch inom förnybar energi och miljövänliga och smarta lösningar som energieffektiviserar Sverige. Vi vill bidra till ökad medvetenhet om energieffektiva alternativ och arbetar för att föra ut kunskap om förnybar energi direkt till privatkunder och slutkunder i näringslivet. Vi kan erbjuda lösningar inom till exempel solenergi, belysning, laddsystem för elbilar, så kallade smarta byggnader och energimätning i fastigheter. Dessutom arbetar vi med produkter och lösningar inom trygghet och säkerhet.
 
Genom oss kan du få förslag till lösningar inom alla de områden vi arbetar med, antingen direkt från oss eller genom de kompetenta elinstallatörer över hela landet som ingår i vårt kontaktnät.

Rexel Energy Solutions och Rexel Building Automation är verksamhetsområden inom Rexel Sverige. Vi jobbar både direkt mot slutkund och genom våra egna grossistbolag. Ett rikstäckande nätverk av installatörer som vi arbetar tillsammans med och kan rekommendera gör att vi bistår dig hela vägen från en offert på just din unika lösning till färdig installation.

Om solenergi

Rexel är världens största distributör av solenergiprodukter och har mer än 10 års erfarenhet inom området. Vi tror på solen som energikälla, för att klara Sveriges målsättning att ställa om till förnyelsebar energi. En klimatsmart investering i solenergi ger återbetalning på relativt kort tid. Rexel erbjuder produkter med marknadens bästa garanti från trygga leverantörer.
 

Om belysning

Att byta ut befintliga belysningsanläggningar till bättre och mer energieffektiv belysning är det effektivaste sättet att minska sin energiförbrukning. Vi arbetar med Energy Audits tillsammans med våra installatörer och lämnar en komplett beskrivning, baserad på investering och återbetalningstid via LCC- och TCO-kalkyler till företagskunder.
 
Även för privatpersoner finns mycket att vinna på en bättre och mer klimatsmart ljusmiljö. Rätt ljus bidrar till ökad levnadskomfort i hemmet och belysning utomhus ökar tryggheten och främjar säkerheten. Med dagens energisnåla LED-belysning behöver det inte kosta mer att skapa det ultimata ljuset hemma! Vi sätter dig i kontakt med en kompetent installatör på din ort.
 

Om laddsystem

Elbilar är framtiden. Därför är det läge att öka möjligheterna att ”tanka el” redan nu. Rexel har kunskap om framtidens infrastruktur och produkter för såväl publika snabbladdare som hemmaladdare för elfordon. Vi samarbetar med Garo, som har marknadens bästa sortiment av laddsystem.
 

Om fastighetsmätning

Enbart belysningen står för en betydande stor del av en fastighets totala energiförbrukning. På kontor, industrier etc står belysningen tänd, trots att ingen är närvarande. Men, många andra apparater drar energi som man inte riktigt tänker på. Att mäta är att veta! Och, när man vet ökar också intresset och viljan att minska förbrukningen och sätta in rätt åtgärder mot energitjuvarna. Vi har effektiva produkter både för hemmamiljö, för kontoret, för flerbostadshus och alla andra typer av byggnader.
 
Vi erbjuder både mätsystemet och effektiva åtgärdsförslag. Exempelvis att byta belysning, styra olika förbrukare med automatik och/eller att sätta in ett system för fastighetsautomation.
 

Om ”smarta byggnader”

Smarta byggnader eller Smarta hem handlar om att använda modern teknik för att skapa funktioner och använda automation för att göra ett hus/en byggnad flexiblare, bekvämare, snyggare och tryggare men kanske framför allt mer energieffektivt. Att bygga in och använda modern teknik kostar lite extra men det kan också bli dyrt i långa loppet att bygga snålt från början. Vi har experter som hjälper till att ta fram kundunika lösningar baserade på varje kunds önskemål och behov och tillsammans med kompetenta installatörer över hela landet levererar vi smarta byggnader till både företag och privata hem.
 

Om trygghet

Där man tidigare pratade om kameraövervakning pratar vi idag mer om att skapa trygghet, både i offentliga miljöer och i privata hem. Oavsett vilket är det viktigt att ha ett tydligt syfte med kameraövervakningen och ha kunskap om Kameraövervakningslagen.
 
För att få kameraövervaka en plats dit allmänheten har tillträde krävs tillstånd från Länsstyrelsen (det finns undantag men i normalfallet krävs ett tillstånd).
 
Våra experter har kompetens att hjälpa till med rätt produkter och rätt system för varje unikt behov. Vi arbetar tillsammans med installatörer över hela landet. Läs mer under avsnittet Trygghet.
 
Rexel Sverige AB ingår i den världsledande elgrossistkoncernen Rexel med verksamhet i 38 länder och ca 31 000 medarbetare. I Sverige representeras Rexel av några av landets största elgrossister, Selga och Storel.