Referensobjekt

 

Tekno-Detaljer

Solpaneler Teknodetaljer
Ny LED-belysning och solceller på taket ska göra Tekno-Detaljer AB i Järfälla till Sveriges mest miljövänliga verkstadsföretag. Samtidigt ska satsningarna ge mindre kostnader och större konkurrenskraft. Rexel Energy Solutions tog fram lösningarna.

569 solpaneler av märket LG Mono 295WP Neon X med en total yta av 910 kvadratmeter. Cirka 900 led-armaturer – all belysning i fabriks- och kontorslokalerna är utbytt.

Energibesparingen
Företaget förbrukade tidigare cirka 400 000 kWh om året. Det är normalt för verkstadsbranschen. Nu beräknar man att minska årsförbrukningen av köpt elkraft med hela 270 000 kWh per år ner till 130 000 kWh. Det är en minskning med cirka 67 procent. Så här ser den preliminära beräkningen ut:

  • Tidigare årsförbrukning: 400 000 kWh/år
  • Led-belysningen sparar: 70 000 kWh/år
  • Minskat behov av kyla sparar: 50 000 kWh/år
  • Solpanelerna genererar: 150 000 kWh/år
  • Framtida årsförbrukning: 130 000 kWh/år

 


 

Solpaneler på gruppboendet Gasellen

Solpaneler Gasellen
Att ligga 30 procent under Boverkets energikrav var målet när Varbergs kommun byggde det nya gruppboendet Gasellen. För att nå dit har det krävts kreativitet, många små finesser – och två tak med solpaneler. Storel och Rexel Energy Solutions tog fram lösningen för solenergi.

Gruppboendet Gasellen är ett LSSboende anpassat för personer med psykiska funktionsnedsättningar. När Varbergs kommun skulle bygga boendet var kraven höga på energieffektivitet.

Gruppboendet byggdes som ett lågenergihus, med tjocka väggar, välisolerade fönster och ett modernt ventilationssystem för att minimera att värme går till spillo. Alla utrymmen har funktioner som håller nere elförbrukningen – funktioner såsom bl.a rörelsesensorer för belysning, LED-belysning i alla rum, solatubes som samlar upp dagsljuset från taket och överför det genom högreflekterande rör och levererar ner i sällskapsrummet på markplan. Den största energieffektivitetsåtgärden är solpanelerna på gruppboendets tak – här produceras 16 224 kWh per år som ska täcka delar av boendets kostnader för uppvärmning, hushållsel och belysning. Rexel Energy Solutions tog fram lösningen för solenergi.

Solpanelerna:
Rexel Energy Solutions via Storel tog fram 84 solpaneler av märket TRINA TSM-PC05A 260W. Projektet är gjort på ett cedumtak med både stränginverter och microinvertrar pga skuggproblem. Solpanelerna monterades på två tak. På det ena taket sitter 12 paneler med Enphase-microinverter i ett direkt västerläge, och på det andra sitter 72 paneler i rakt söderläge som är kopplade till en stränginverter inne i elcentralen. De 12 panelerna i västerläge har individuella microinverters så att endast solpaneler som hamnar i skugga försätts ur drift.

De 12 panelerna på det mindre taket i västerläge levererar 3,1 kWp – motsvarande 2 667 kWh per år. De 72 panelerna på det större taket i söderläge levererar 18,7 kWp – motsvarande 16 224 kWh. Total för alla 84 solpanelerna blir det 18 891 kWh årligen.

 


 

Solpark på Gotland

Solpark Gotland
På en åker på södra Gotland monteras 2000 paneler i en solpark.

Montagesättet gör att marken fortfarande kan användas som betesmark för får, samtidigt som den producerar energi. Montaget görs i optimal vinkel/vädersträck och kopplas in i elnätsägarens transformatorstation. Anläggningen byggs och finansieras av en investerare som driver anläggningen 1 år, sedan skall den säljas i 163 andelar. Varje andel kommer generera 3000 kWh/år i 30 år.

Lösningen:
Paneler: Trina PC05 250Wp
Inverters: SMA STP 20000 TLLE
Montagematerial: Solarrope
Årstillverkning: 530 000 kWh
Investeringskostnad: 4 800 000:- exkl bidrag
Energipris: Varierar under året, anläggningen tar
del av elcertifikat.

 

 


 

Flexator Aneby

Solpaneler Flexator
Utmaningen/förutsättningarna
Flexator vill profilera sig som det miljövänliga bolag man är. Solenergin sitter idag på ovansidan utav kontorsbyggnaden där dom även tar emot sina kunder och besökare. Detta displayas även upp på en bildskärm i receptionen där man vill visa elen från solenergin.

Projektet
Målet var att sätta upp solenergin innan våren 2015 och detta lyckades Flexator med i god tid.

Lösningen
260W paneler Trina, SMA STP9000TL

Resultatet
Intresset och Resultatet är mycket posetivt som Ola säger Vd:n och även personalen är nu intresserad för eget syfte i hemmet.

 

 

 


 

Lantbruk i Jönköping

Solpaneler på lada
Lantbruksägaren var intresserad av att minska sina energikostnader genom att investera i en solcellsanläggning på så stor del av det söderliggande taket som möjligt. Resultatet blev 160 stycken Trina Solar 255Wp paneler som beklädde plåttaket och 2 stycken SMA 17kW växelriktare. Anläggningens storlek motsvarar 40,8kWp och förväntas producera ca 38 800kWh/år.
 
Lösning
Paneler: Trina Solar 255Wp poly
Växelriktare 2 x SMA STP17000TL
Montagematerial: Lock Solar
Årstillverkning: 38 800kWh/år
Energipris: 1,0 kr
Investeringskostnad: 438000 exkl moms
Återbetalningstid: 11,3 år