Svenska Solelmässan 2017 – Uppsala Konsert & Kongress 28 november 2017

Svenska Solelmässan 2017
Även i år kan du möta oss på Svenska Solelmässan. Mässan pågår under en dag, den
28 november och är öppen kl.10-17. Medutställare i vår monter är Steka, Trina Solar, SolTech och Sunerg.

Välkommen!
Kontakt: Peter Litzén eller Anita Jansson (08-556 214 00)