Trygghet

Trygghet miljöbild

 

Där man tidigare pratade om kameraövervakning pratar vi idag mer om att skapa trygghet, både i offentliga miljöer och i privata hem. Oavsett vilket är det viktigt att ha ett tydligt syfte med kameraövervakningen och ha kunskap om Kameraövervakningslagen.

För att få kameraövervaka en plats dit allmänheten har tillträde krävs tillstånd från Länsstyrelsen (det finns undantag men i normalfallet krävs ett tillstånd).

Våra experter har kompetens att hjälpa till med rätt produkter och rätt system för varje unikt behov. Vi arbetar tillsammans med installatörer över hela landet.

Läs mer under våra länkar om trygghet.