Om trygghet

Gigamedia kamera

 

Trygg och säker miljö!

I en villa, kontor eller butik/lager är ett inbrottslarm nästan en självklarhet idag. Det finns mängder med olika system för olika typer av installationssätt och trådlösa system kommer strakt framförallt när man har svårt med kabeldragning. Många larm har dessutom uppringare där kunden kan få larmmeddelande till sin telefon och/eller koppla systemet till en larmoperatör. Det flesta leverantörer har ett stort och utbrett sortiment av produkter och via oss får du alltid det senaste.
 

Trygghetskameror

Det blir allt vanligare att sätta upp kameror både inomhus och utomhus och vi rekommenderar att välja IP kameror som ger bättre upplösning och är enklare att installera. Många IP kameror får sin egen ström via datakabeln, det kallas för PoE (Power over Ethernet) vilket gör att du från din NVR (inspelare) bara drar en kat 6 kabel till kameran eller i större system har switchar med inbyggd PoE matning.
 
Vi har olika paketlösningar beroende på hur många kameror och hur kunden vill övervaka sin anläggning. Ofta väljer man en kostnadsfri dynamisk IP adress tjänst och sedan finn en gratis App som heter ViewCam där man lägger upp sina kameror och kan från en smart telefon eller en läsplatta övervaka var som helst ifrån. Man får också inspelning och möjlighet till att spara bilder och sekvenser om något hänt.

Vi arbetar med marknadens alla olika fabrikat men har också tagit fram ett prisvärt system från Gigamedia. Det innehåller en NVR (inspelare) som man kan ansluta upp till 4 kameror (2 följer med i paketet) som kan sitta inomhus eller utomhus. Systemet är mycket enkelt att driftsätta och från NVR:en drar man kat 6 datakablar som sedan ansluts till kamerorna. Ingen separat strömförsörjning krävs.

I större anläggningar krävs en genomgång av anläggningen och det är viktigt att placera kamerorna rätt och att använda rätt kamera beroende på vilken upplösning och område som skall bevakas. Idag finns också olika molntjänster som gör att man kan ha flera olika fastigheter uppkopplade och få åtkomst till alla från en eller fler platser.
 

Vad säger lagen om kameraövervakning?

Tillstånd för kameraövervakning behövs om man avseratt övervaka en plats som är fritt upplåten för allmänheten. I detta sammanhang är det ointressant om platsen är ett offentligt eller privat område. Områden som inte anses upplåtna för allmänheten är till exempel trappuppgångar i flerfamiljshus eller utrymmen och områden på arbetsplatser där allmänheten inte tillåts uppehålla sig. Om det är fråga om kameraövervakning av plats dit allmänheten inte har tillträde krävs ändå samtycke från de som berörs av övervakningen. Lagen gäller inte för rent privat övervakning på plats dit allmänheten inte har tillträde.

Det krävs att en anmälan om övervakningen görs till Länsstyrelsen och, när det gäller övervakning i butiker, en överenskommelse träffas med en organisation som företräder de anställda. En kopia av överenskommelsen ska förvaras på platsen för kameraövervakningen.

Oavsett var kameraövervakningen sker måste man upplysa om detta genom tydlig skyltning på övervakningsplatsen. Ljudavlyssning samt ljudupptagning Lagen omfattar även avlyssning eller upptagning av ljud som sker i samband med kameraövervakning. Avlyssning eller upptagning av ljud får inte ske utan tillstånd och man måste även lämna upplysning om att ljudupptagning sker.

Vill du ha hjälp eller ett förslag? Kontakta oss, vi hjälper dig att få en tryggare vardag!